OVER ONS PRIVACYBELEID

Atelier Abby's geeft veel om uw privacy. Wij verwerken gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld.

 

Dit privacy beleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van Atelier Abby's. Dit privacy beleid beschrijft welke gegevens over u door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel  met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan u uit op welke wijze wij uw gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens.

 

Als u vragen heeft over ons privacy beleid kunt u contact opnemen met onze contactpersoon voor privacy zaken, u vindt de contactgegevens aan het einde van ons privacybeleid.

 

OVER DE GEGEVENSVERWERKING

Hieronder kunt u lezen op welke wijze wij uw gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

 

WEBWINKELSOFTWARE

Shopify

Onze webwinkel is ontwikkeld met software van Shopify, wij hebben voor onze webhosting gekozen voor Digital Ocean. Persoonsgegevens die u ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld. Digital Ocean heeft toegang tot uw gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen uw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. 

Digital Ocean is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan uit de toepassing van SSL-encryptie en een sterk wachtwoordbeleid.

Er worden regelmatig back-ups gemaakt om verlies van data te voorkomen.

 

WEBHOSTING

Digital Ocean

Wij nemen webhosting-en e-maildiensten af van Digital Ocean. Digital Ocean verwerkt persoonsgegevens namens ons en gebruikt uw gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. Digital Ocean heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. Digital Ocean is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht.

 

E-mail en mailinglijsten

Klaviyo

Wij versturen onze e-mail nieuwsbrieven met Klaviyo.  Klaviyo zal uw naam en e-mailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Onderaan elke e-mail die geautomatiseerd via onze website is verzonden ziet u de 'unsubscribe' link. U ontvangt onze nieuwsbrief dan niet meer. Uw persoonsgegevens worden door Klaviyo beveiligd opgeslagen. Klaviyo maakt gebruik van cookies en andere internet technologieen die inzichtelijk maken of e-mails worden geopenend en gelezen. Klaviyo behoudt zich het recht  voor om gegevens te gebruiken voor het verder verbeteren van de dienstverlening en in het kader daarvan informatie met derden te delen.

 

TRANSIP

Wij maken voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van Transip. Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van uw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Transip heeft geen toegang tot ons postvak en wij behandelen al ons emailverkeer vertrouwelijk.

 

PAYMENT Processors

Shopify

Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het platform Shopify. Shopify verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening-of creditcardnummer. Shopify heeft passende  technische

en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Shopify behoudt zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. 

Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Shopify dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Shopify bewaart uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

 

VERZENDEN EN LOGISTIEK

POSTNL

Als u een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. Wij maken gebruik van de diensten van PostNL voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daardoor noodzakelijk dat wij uw naam, adres en woonplaatsgegevens met PostNL delen. PostNL gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat PostNL onderaannemers inschakelt, stelt PostNL uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.